NEKA UČENJE BUDE IGRA, NEKA IGRA BUDE UČENJE

multi kreativni studio zoran rođendani u prirodi na otvorenom kreativne radionice za decu

Rođendani u prirodi u potpunosti ispunjavaju ovu moju izmišljenu maksimu skovanu u metrici čuvene Hipokratove izreke.

Deca veruju da se na ovakvoj vrsti rođendana samo dobro zabavljaju, i ne pretpostavljaju da im je u program igre ubačen opasan virus – virus znanja.