Escape from forest

U pitanju je igra memorije i orijentacije u prostoru, aktivnog karaktera, varijacija na temu escape room-a samo u šumi, a svoje uporište ima i u bajci o Ivici i Marici.

Deca pri prolasku kroz šumu ostavljaju tragove, a cilj igre je da se po tim istim tragovima vrate i nađu izlaz iz šume. U zanosu igre deca prepešače kilometre i kilometre a da toga nisu ni svesna i koje ne bi prepešačla ni uz kakav nagovor.

Igra je timska, razvija duh saradnje te motoričke i intelektualne sposobnosti. Vreme trajanja oko sat i po.