Escape room u tvom stanu – Reši rođendansku misteriju

Misliš da odlično poznaješ svoj stan? Da proverimo? Misterija postavljena samo za tvoju ekipu, originalna i neponovljiva. ​

Tragovi su u obliku fotografije (obično detalj neke celine), zagonetni opis traženog ili kombinacija prvog i drugog ili nešto sasvim treće što ti sada nećemo otkriti. Traženi tragovi su vidljivi delovi stana i pokućstva, a to se i igračima naglasi,  tako da nema zavlačenja ispod stolova, otvaranja fioka i plakara, pomeranja knjiga i sl. Igra je zajednička, a može i u dve-tri grupe.

Prostor može biti samo vaš stan, a može se proširiti i na stepenište i zajedničke prostorije gde je to moguće. ​ Broj učesnika sami odrđujete spram veličine stana. Vreme trajanja igre je jedan školski čas. ​