Scavenger hunt

Još jedana rođendanska avantura koja decu maksimalno pokreće na fizičkom ali i na intelektualnom i saznajnpom planu.

Deca u timovima ili svako za sebe, prolazeći kroz prirodu, čekiraju stavke sa liste koju su dobili ili stvarno skupljaju u kutice i sl.

Lista je slikovna ili pisana (za uzrast dece koja znaju da čiitaju) a cilj je “sakupiti” sve trofeje (bubamara, maslačak, jagoda, mahovina, mrav, žir ….) sa liste što pre ili što više u zadatom vremenu. Vreme trajanja oko sat i po.