Šumska pedagogija za škole i vrtiće

Skoro od samog osnivanja Multikreativnog studija Zoran dobijao sam upite za održavanje radionica i izleta u prirodi, kako osnovcima tako i vrtićkim grupama. Pored poziva za pojedinačne radionice/izlete bilo je povremeno i saradnje na duže staze raznih nivoa učestolasti kako na sedmičnom, mesečnom tako i na godišnjem nivou.

Vremenom se iskristalisala dugoročna saranja sa jednom beogradskom privatnom školom gde sam angažovan kao spoljnji saradnik/kordinator „Radionica u prirodi“ tokom cele školske godine u popodnevnim terminima.

Ponuda na saradnju se odnosi samo na prepodnevne termine za osnovne škole i vrtiće (predškolci) kako privatne, tako i državne. Kada su u pitanju osnovne škole u mnogim slučajevima to je bila saradnja na nivou razreda/razrednog starešine.

Gde?

Navedeni gradovi u podnaslovu, Beograd, Novi Sad, Pančevo i Obrenovac su gradovi gde je ostvarena saradnja sa obrazovnim ustanovama, što ne isključuje i neke druge gradove, ako je to tehnički izvodljivo.

Cena pojedinačnih radionica u prosečnom trajanju od 90 minuta (za neke radionice je potrebno duže vreme, a ređe i kraće) je standardna za radne dane po važećem cenovniku. Ukoliko je u pitanju učestalija saradnja cena je niža. Naravno, sve u zavisnosti od broja održanih radionica. Za mnoge radionice broj dece nije presudan, ali za pojedne i to je faktor koji utiče na cenu.
Napomena – pojedine radionice zahtevaju adekvatnu lokaciju kao npr. arheologiju/paleontologiju ne možemo raditi na ledini (tvrda zemlja), paljenje vatre u parku, boje šume zimi itd.
Kao poklon, za svaku održanu radionicu dobijate besplatnu uslugu (fotografije u elektronskom obliku) profesionalnog fotografa MKSZ-a. 

U ponudi je više od 100 radionica, a evo i nekoliko naslova. 

Neke radionice

– Kompas nemaš znanje imaš

– Kamperski fazoni i fore

– Pronađi stanovnike šume

– Arheologija

– Paleontologija

– Dendrologija

 – Upotreba dečijeg noža u šumi (sa rukavicam otpornim na sečenje)

– Indijanski šator

– Hranilice za ptice (ornitologija)

– Klis i pale

– Tragom tragova (prepoznavanje životinjskih tragova)

– Posadi drvo

– Prečišćavanje vode u prirodi

– Kafa od korena maslačka

– Hvatači oblaka (meteorologija)

– Pronađi put iz šume

– Kopriva, ekološka tvrđava (pravimo konopac od koprive)

Upotreba planinarskih štapova (sva deca dobijaju po par hajking štapova)

– Pronađi i izmeri šumske rekordere

– Sakupi šumske boje

– Šumske igre

– lackline & mornarske merdevine & konopac za penjanje

– Paljenej vatre u prirodi

Nisam član niti jednog međunarodnog udruženja Šumskih pedagoga niti sam nosilac sertifikata istih, već neko ko je to radio godinama na istovetnim principima iz ljubavi, tako da je na posletku ljubav prema prirodi i deci (završio Pedagošku akademiju) prerasla u životni poziv.
Dela uvek više govore od reči. Kroz razne vidove radionica u organizaciji MKSZ na godišnjem nivou prođe 3.000 do 4.000 dece.