Današnja deca su naviknuta na idealno ravne površine, bez prepreka, „umivene“. Svaki izlazak iz te pešačke zone komfora za njih je iskustveno vredan tri carska grada.

Uvek naglašavam deci da, ako u pešačenju kroz šumu sa njihovih čela ne kapne ni jedna kap znoja, nešto tu ne valja.

Begstvo iz zone komfora vodi ka riziku (mada je većinom to stvar navike – našeg ega), ali van zone komfora se dešavaju čarolije.

Kročite smelo na tu stazu!