Blog

Bekstvo iz zone komfora

Današnja deca su naviknuta na idealno ravne površine, bez prepreka, „umivene“. Svaki izlazak iz te pešačke zone komfora za njih je iskustveno vredan tri carska grada.

Uvek naglašavam deci da ako u pešačenju kroz šumu sa njihovih čela ne kapne ni jedna kap znoja, nešto tu ne valja. Upravo ta kap znoja je indikator da smo presli tu granicu ušuškanosti.

Bekstvo iz zone komfora neretko vodi ka riziku, ali se upravo tu dešavaju čarolije.

Kročite smelo na tu stazu!

Podeli ovu priču

Nedavne blog priče