Blog

Bekstvo iz zone komfora

Današnja deca su naviknuta na idealno ravne površine, bez prepreka, „umivene“. Svaki izlazak iz te pešačke zone komfora za njih je iskustveno vredan tri carska grada.

Uvek naglašavam deci da, ako u pešačenju kroz šumu sa njihovih čela ne kapne ni jedna kap znoja, nešto tu ne valja.

Begstvo iz zone komfora vodi ka riziku (mada je većinom to stvar navike – našeg ega), ali van zone komfora se dešavaju čarolije.

Kročite smelo na tu stazu!

Podeli ovu priču

Nedavne blog priče

Blog
Zoran Raković

Topola i njena magija

„Trougao vatre“ čine kiseonik, gorivo i toplota. Paljenje vatre bez šibice/upaljača za većinu ljudi je noćna mora. Ništa manja briga nije ni za znalce kada iskru/izvor toplote koju napravite (bilo

Pročitaj više...