Blog

Divlji bagrem ili čivitnjača

Bagremac i medonosna pčela, Savski kej 2021.

Bagremac (Amorpha fruticosa), kod nas poznatiji kao divlji bagrem ili čivitnjača, medonosni drvenasti grm iz porodice mahunarki (Fabaceae).

Poreklom iz Severne Amerike, a u Evropu je donet pre više od dva veka u dekorativne svrhe.

U našim krajevima bagremac se odomaćio, danas predstavlja invazivnu stranu vrstu koja preti da ugrozi biodiverzitet na pojedinim močvarnim staništima, gde se gajio sa ciljem da učvrsti labavo tlo oko železničkih pruga.

Iako sa različitih strana dolazi apel na uklanjanje ove invazivne vrste i upozorenja o mogućim posledicama na biološku raznolikost, druga strana medalje, tj. pčele i pčelari uživaju u pogodnostima bagremca, koji cveta odmah posle bagrema.

Podeli ovu priču

Nedavne blog priče