Svima vama je znana piramida zdrave ishrane, Maslovljeva piramida potreba, trofička piramida, piramida znaja… a verujem da je malo ko od vas čuo za piramidu povezanosti sa prirodom.

Ovo je moja verzija na zadatu temu
Napravite i vi vašu piramidu.