Blog

Pištaljka od vrbove grančice

Za izradu pištaljke od vrbove grančice, malog drvenog muzičkog instrumenta, potrebna vam je samo grančica od vrbe i jedan nožić. Ovde se vraćamo na tekst sa bloga  o početnim koracima dece pri korišćenju noža u prirodi. Posle jednostavnih radnji poput oštrenja, presecanja, zarezivanja, ljuštenja… drvenog štapa, možda bi izrada ove pištaljke bilo nešto kao prelaz na sledeći složeniji nivo.

Pročitajte naš blog Da li dete treba da koristi nož u prirodi?

Proleće je idealno vreme, jer je u tom periodu vrba puna soka, a to mnogo olakšava skidanje kore.  Sa tom informacijom, povezani savet. Pištaljka se pravi odmah, po odsecanju grančice. Svaki sat, da ne kaže dan, isušuje istu i otežava, ili čak onemogućava izradu.

– U mom slučaju, početak je od dela koji se stavlja u usta, i upravo zato se odseca ukoso

– Na par santimetara ili više od početka napravite omanji poprečni zarez, ali dovoljno dubok da ostavi trag i na drvetu.  Napravite dodatni mali plitiki kosi rez, tako da podseća na latinično slovo „U“, stim da se kraci slova naslanjaju na poprečni zarez.

P.S. Ako imate male pupoljke (velika verovatnoća) iskoristite upravo jedan za ovaj poprečni zarez, tako da do dela kore koji se skida i posle vraća, nemate više pupoljak, što će umnogo olakšati taj proces

–  Na nekih pet  ili više santimetara napravite kružni zarez na kori – prsten, ali tako da kora bude presečena

– Deo kore od prstenastog zareza do dela koji ulazi u usta, lagano udarajte drškom noža ili drugim komadom drveta. Vodite računa da je ne oštetite ali da ujedno dovoljno omekša da se može skinuti

– Po skidanju kore  proširujte zarez na drvetu sve do polovine njegovog obima ili više. Poprečni zarez postepeno produbljujete a kosim potezima skidate deo po deo mase sve do zareza. Veličina i dubina tog zareza određuje visinu tona vaše pištaljke

– Deo od zareza do kraja koji ulazi u usta, smanjite  jednim rezom (npr. do 1 mm). To j e budući prolaz za vazduh

– Vratite koru, i dunite. Možda će te morati malo koru da pomerate napred-nazad, ili levo-desno da bi dobili dobar zvuk

Za kraj, veličina, debljina grančice neka vas ne brine. Nije važno koje je boje mačka, bitno je da hvata miševe  Ovakve pištaljke imaju jako kratak rok trajanja, mada sam ja jednu dugo vremena (10 dana) koristio tako što sam je povremeno vlažio (papirna maramica, peškir) sve dok kora nije jednom popustila i pukla od isušenosti.

Podeli ovu priču

Nedavne blog priče