Blog

Riđi šumski mrav

Zanimljivo je da pomoću mravinjaka, možemo odrediti strane sveta. Mravi obično grade svoj dom tako da strmiji nagib bude sa severne strane, dok je južnija strana manje okomita. Tokom dana mravi larve čuvaju u južnoj strani kako bi iskoristili više toplote, iz toga razloga južna strana je površinski veća od severne. Na taj način mravinjak je zaštićen od hladnog severnog vetra.

Na fotografiji pretpostavljamo da je u pitanju dom riđih šumskih mrava (Formica rufa). Obično naseljavaju planinske četinarske šume, njihovo gnezdo je sačinjeno pretežno od četinarskih iglica, zemlje, suvih drvenih ostataka. Mravinjak može biti oko metar visine, a u prečniku može se širiti i po nekoliko metara.

Ova vrsta mrava je od neverovatnog značaja za zdravo funkcionisanje šumskog ekosistema. Riđi šumski mrav se pretežno hrani invazivnim insektima koji bi ozbiljno ugrozili drveće i ostalu floru. Procenjuje se da pomoću jednog mravinjaka je moguće sprečiti štetu na oko 7 hektara šume, koju bi naneli prenamnožene jedinke određenih invazivnih vrsta.

Riđi šumski mrav je zakonom zaštićena vrsta, i za uništavanje njihovog gnezda se krivično odgovara.

Fotografija mravinjaka sa planine Jelova gora

Podeli ovu priču

Nedavne blog priče