Blog

Lišaj – Kada te naučnici etiketiraju kao “haos prirode”, onda…

Tradicionalno odmereni, neskloni senzacionalizmu, naučnici retko kada daju bombastične izjave, ali dugo godina je taj epitet, haos prirode, pratio ovaj živi organizam – lišaj (lat. Lichenes).

Za nas laike, neodmerene, više nego bombastično zvuči podatak da je taj organizam izdržao 16 dana na -196 °C, u vakumu, pri enormnom UV i kosmičkom zračenju!?

Začuđujuće je da mi više znamo o nekoj endemičnoj vrsti iz nekog ćoška južne hemisfere nego o našim komšijama koje srećemo svaki dan na zemlji, kamenu, drvetu, lišću, gvožđu, smoli, staklu, na telu insekata, porcelanu, vunenim tkaninama, kostima…

Stručno rečeno lišaj je mutualistička simbiotska zajednica gljiva i algi. Kada pomenete simbiozu, većini prvo pada na pamet čuveni primer raka samca i sase. Ali simbioza gljiva i algi u ovom primeru je podignuta na toliki stepen da je ovo potpuno novi organizam, lišaj organizam koji se kroz evoluciju prilagodio najsurovijim uslovima sredine i čije karakteristike nemaju zasebno ni gljiva ni alga. Sasvim dovoljno zbunjujuće i za naučnike.

Lišajevi su pioniri naseljavanja. Kada gole i nenaseljene predele obogate humusom, tek tada dolaze i druge biljke. Žive na mestima poput pustinja ili predela večitog leda (nađeni na 7000 mnv). Šampioni su sporog rasta, prosečno, tek negde oko 1-3 mm godišnje. Kada su u pitanju umereni pojasevi, taj rast je od 0,5-8 mm godišnje. Odstupanja su velika, i najviše zavise od vlage i temperature. Prosečan životni vek im je do 100 godina, ali pojedine arktičke vrste se smatraju jednim od najstarijih živih bića na planeti. Preko 4000 godina. Kada ostanu bez vode upadaju u stanje prividne obamrlosti, i tako mogu izdžati jako dugo, do sledeće kiše. Odlični bioindikatori zagađenosti vazduha (lišajske pustinje – gradovi toliko zagađeni da lišajevi ne mogu da rastu). Služe za pravljenje hleba, parfema, boja, antibiotika. U tundrama su osnovna hrana biljojeda… Mogao bih još mnogo toga reći, ali pao medved s mosta…. dosta .

Moja fascinacija lišajevima traje već godinama, i ne jenjava.

Lišajevi su obavezni deo skoro svake moje ekološke radionice za decu, i obavezni početak svakog rođendana u prirodi, koji počinjem čitanjem „hermetičkog“ teksta, upravo sa lišaja.

Podeli ovu priču

Nedavne blog priče