Tradicionalno odmereni, neskloni senzacionalizmu, naučnici retko kada daju bombastične izjave, ali dugo godina je taj epitet, haos prirode, pratio ovaj živi organizam.

Za nas laike, neodmerene, više nego bombastično zvuči podatak da je taj organizam izdržao 16 dana na -196 °C, u vakumu, pri enormnom UV i kosmičkom zračenju!?

Začuđujuće je da mi više znamo o nekoj endemičnoj vrsti iz nekog ćoška južne hemisfere nego o našim komšijama koje srećemo svaki dan na zemlji, kamenu, drvetu, lišću, gvožđu, smoli, staklu, na telu insekata, porcelanu, vunenim tkaninama, kostima…

Stručno rečeno lišaj je mutualistička simbiotska zajednica gljiva i algi. Kada pomenete simbiozu, većini prvo pada na pamet čuveni primer raka samca i sase. Ali simbioza gljiva i algi u ovom primeru je podignuta na toliki stepen da je ovo potpuno novi organizam, organizam koji se kroz evoluciju prilagodio najsurovijim uslovima sredine i čije karakteristike nemaju zasebno ni gljiva ni alga. Sasvim dovoljno zbunjujuće i za naučnike.

Lišajevi su pioniri naseljavanja. Kada gole i nenaseljene predele obogate humusom, tek tada dolaze i druge biljke. Žive na mestima poput pustinja ili predela večitog leda (nađeni na 7000 mnv). Šampioni su sporog rasta, tek negde oko 1-3 mm godišnje. Prosečan životni vek im je do 100 god. ali pojedine arktičke vrste se smatraju jednim od najstarijih živih bića na planeti. Preko 4000 godina. Kada ostanu bez vode upadaju u stanje prividne obamrlosti, i tako mogu izdžati jako dugo, do sledeće kiše. Odlični bioindikatori zagađenosti vazduha (lišajske pustinje – gradovi toliko zagađeni da lišajevi ne mogu da rastu). Služe za pravljenje hleba, parfema, boja, antibiotika. U tundrama su osnovna hrana biljojeda… Mogao bih još mnogo toga reći, ali pao medved s mosta…. dosta

Moja fascinacija lišajevima traje već godinama, i ne jenjava.

Oni su obavezni deo skoro svake moje ekološke radionice za decu, i obavezni početak svakog rođendana u prirodi, koji počinjem čitanjem „hermetičkog“ teksta, upravo sa lišaja.