Blog

Pauk krstaš

Kada ste kao deca crtali paukovu mrežu, velika verovatnoća da vam je za model poslužila upravo mreža pauka krstaša, simetrična i kružna, jer je ova vrsta dosta rasprostranjena, sa širokim rasponom staništa, poznata u svetu i kao baštenski pauk (lat. Araneus diadematus).

Bele mrlje na njegovom telu, gde je barem par njih postavljeno pod pravim uglom, čineći tako formu nalik krstu, kumovale su njegovom imenu.

Za prosečnog stanovnika planete Zemlje možda najbitniji podatak. Ujed je malo neprijatan ali pauk krstaš je bezopasan za ljude.

Pored  vrtova, livada, šumskih čistina i živica, neretko ga možete naći ispred objekata sa spljnom rasvetom, jer svetlo privlači njegovu lovinu.

Ako ga vidite da naopako stoji u centru svoje mreže, tipičan položaj, znajte da je u pitanju ženka. Mužjaci ne pletu mrežu. Pre nego što isplete novu mrežu, staru pojede radi uštede proteina.

U tradicionalnoj evropskoj medicini upravo paučina pauka krstaša je neretko korišćenja za zaceljivanje posekotina i rana kao i za zaustavljanje krvarenja. Naučno tumačenje dotične tehnike se opravdava činjenicom da je paukaova mreža bogata vitaminom K, koji pomaže u zgrušavanju krvi.

Koliko je to bila popularna medicinska primena paukove mreže nekada, govori i podatak da dotičnu tehniku pominje čak i Šekspitr u svojoj komediji „San letnje noći“.

Podeli ovu priču

Nedavne blog priče