Svakoga dana na planeti Zemlji izumre nekih 100 vrsta. Tim putem je krenula nažalost i omiljna bubica našeg detinjsta, ali i dece širom sveta za koju na svim merdijanima važi da ju je greh ubiti. Ne bez razloga.


Crveni tvrdokrilac, sa sedam crnih tački koji je u našim predstavama sinonim za bubamaru, polako ali sigurno nestaje, ne samo u Srbiji već i u celoj Evropi. Autohtonu vrstu istiskuje invazivna, azijska bubamara.

Deca će se upoznati sa životnim ciklusom bubamara, nekim zanimljivostima, saznati za njen nezavidan položaj.

Blog priča: “Domaća i azijska bubamara”

Izrazićemo se kreativno u materijalu dostupnom na terenu, a nešto ćemo i pridodati. Verujem da će deci biti zanimljivo i poučno, jer, ipak je ovo najomiljenija buba u dece.

Podeli ovu priču