Fruška gora – porodična radionica

Ovo je tek peta radionica kojoj će moći da se pridruži i veći broj Novosađana. Radonica “Fruška gora” je zamišljena kao kreativni izlet, nadogradnja klasičnog hajkinga čime on dobija na kvalitetu i zanimljivosti. U ovakvim radionicama porodične veze se još više produbljuju, a svi mi smo sve bliže našem iskonskom polazištu a mnogima i ishodištu …

Fruška gora – porodična radionica Read More »