Bojčinska šuma – mini izlet

Lagani hajking kroz Bojčinsku šumu oplemenjen je jednom jednostavnom a zanimljivom saznajnom igrom. Deca & roditelji će imati zadatak da u šetnji kroz šumu, na osnovu dobijene odštampane palete boja, nađu prirodne pandame koje će i poneti sa sobom. Na krajnjoj tački pauza za obrok, sumiranje rezultata potrage, odmor… Najuspešnijoj porodici, NAGRADA  Povratak ka početnoj tački. …

Bojčinska šuma – mini izlet Read More »